Ułatwienia dostępu

Do pobrania

21.09.2021r.

 

PONOWNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT - DOTYCZY CZ.II oraz III

 

 

1.Załącznik nr 1

 

- Oferta

- Wersja edytowalna

 

2.Załącznik nr 2

 

- Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

- Wersja edytowalna

 

3.Załącznik nr 3

 

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Wersja edytowalna

 

4.Załącznik nr 4

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

5.Załącznik nr 5

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

6.Załącznik nr 6

 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

7.Załącznik nr 7

 

- Umowa

 

8.Załącznik nr 8

 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

9.Załącznik nr 9

Zamawiający oświadcza, że posiada stosowne zgody na realizację projektu, tj. :

 

Mickiewicza 11/ Orląt Lwowskich 7 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.332.2020 z dnia 17.09.2020 r.

 

Mickiewicza 16 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.415.2020 z dnia 17.11.2020r.

 

Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.127.2020 z dnia 13.07.2020r.

 

Mickiewicza 19 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.333.2020 z dnia 17.09.2020 r.

 

Mickiewicza 21 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.306.2020 z dnia 04.09.2020 r.

 

Mickiewicza 23 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.416.2020 z dnia 17.11.2020r.

 

Mickiewicza 38/Powstańców Śląskich 5 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.339.2020 z dnia 09.10.2020r.

 

10.Załącznik nr 10 Projekty i przedmiary robót :

TOM III MICKIEWICZA 11 / ORLĄT LWOWSKICH 7

TOM V MICKIEWICZA 16

TOM VI MICKIEWICZA 18 / ORLĄT LWOWSKICH 5A

TOM VII MICKIEWICZA 19

TOM VIII MICKIEWICZA 21

TOM IX MICKIEWICZA 23

Uwaga - zgodnie z decyzją Wspólnoty Mieszkaniowej (Uchwała 11/2020 z dnia 14.09.2020r.) z przedmiaru należy wykluczyć prace niekwalifikowane zawarte w pozycjach 3,5,7,8,11,13

TOM X MICKIEWICZA 38 / POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5

11.Załącznik nr 11

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12.Załącznik nr 12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

13.Załącznik nr 13

Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną

 


 

 

23.08.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - DOTYCZY CZ.II oraz III

 

 

1.Załącznik nr 1

 

- Oferta

- Wersja edytowalna

 

2.Załącznik nr 2

 

- Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

- Wersja edytowalna

 

3.Załącznik nr 3

 

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Wersja edytowalna

 

4.Załącznik nr 4

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

5.Załącznik nr 5

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

6.Załącznik nr 6

 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

7.Załącznik nr 7

 

- Umowa

 

8.Załącznik nr 8

 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

9.Załącznik nr 9

Zamawiający oświadcza, że posiada stosowne zgody na realizację projektu, tj. :

 

Mickiewicza 11/ Orląt Lwowskich 7 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.332.2020 z dnia 17.09.2020 r.

 

Mickiewicza 16 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.415.2020 z dnia 17.11.2020r.

 

Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.127.2020 z dnia 13.07.2020r.

 

Mickiewicza 19 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.333.2020 z dnia 17.09.2020 r.

 

Mickiewicza 21 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.306.2020 z dnia 04.09.2020 r.

 

Mickiewicza 23 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.416.2020 z dnia 17.11.2020r.

 

Mickiewicza 38/Powstańców Śląskich 5 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.339.2020 z dnia 09.10.2020r.

 

10.Załącznik nr 10 Projekty i przedmiary robót :

TOM III MICKIEWICZA 11 / ORLĄT LWOWSKICH 7

TOM V MICKIEWICZA 16

TOM VI MICKIEWICZA 18 / ORLĄT LWOWSKICH 5A

TOM VII MICKIEWICZA 19

TOM VIII MICKIEWICZA 21

TOM IX MICKIEWICZA 23

Uwaga - zgodnie z decyzją Wspólnoty Mieszkaniowej (Uchwała 11/2020 z dnia 14.09.2020r.) z przedmiaru należy wykluczyć prace niekwalifikowane zawarte w pozycjach 3,5,7,8,11,13

TOM X MICKIEWICZA 38 / POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5

11.Załącznik nr 11

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12.Załącznik nr 12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

13.Załącznik nr 13

Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną

 


 

18.05.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - DOTYCZY CZ.III

 

 

1.Załącznik nr 1

 

- Oferta

- Wersja edytowalna

 

2.Załącznik nr 2

 

- Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

- Wersja edytowalna

 

3.Załącznik nr 3

 

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Wersja edytowalna

 

4.Załącznik nr 4

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

5.Załącznik nr 5

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

6.Załącznik nr 6

 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

7.Załącznik nr 7

 

- Umowa

 

8.Załącznik nr 8

 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

9.Załącznik nr 9

Zamawiający oświadcza, że posiada stosowne zgody na realizację projektu, tj. :

 

Mickiewicza 19 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.333.2020 z dnia 17.09.2020 r.

 

Mickiewicza 21 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.306.2020 z dnia 04.09.2020 r.

 

Mickiewicza 23 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.416.2020 z dnia 17.11.2020r.

 

Mickiewicza 38/Powstańców Śląskich 5 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.339.2020 z dnia 09.10.2020r.

 

10.Załącznik nr 10 Projekty i przedmiary robót :

 

TOM VII MICKIEWICZA 19

TOM VIII MICKIEWICZA 21

TOM IX MICKIEWICZA 23

Uwaga - zgodnie z decyzją Wspólnoty Mieszkaniowej (Uchwała 11/2020 z dnia 14.09.2020r.) z przedmiaru należy wykluczyć prace niekwalifikowane zawarte w pozycjach 3,5,7,8,11,13

TOM X MICKIEWICZA 38 / POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5

11.Załącznik nr 11

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12.Załącznik nr 12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

13.Załącznik nr 13

Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną

 


 

23.04.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W II POSTĘPOWANIU

 

 

1.Załącznik nr 1

 

- Oferta

- Wersja edytowalna

 

2.Załącznik nr 2

 

- Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

- Wersja edytowalna

 

3.Załącznik nr 3

 

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Wersja edytowalna

 

4.Załącznik nr 4

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

5.Załącznik nr 5

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

6.Załącznik nr 6

 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

7.Załącznik nr 7

 

- Umowa

 

8.Załącznik nr 8

 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

9.Załącznik nr 9

Zamawiający oświadcza, że posiada stosowne zgody na realizację projektu, tj. :

 

Mickiewicza 5 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.190.2020 z dnia 25.06.2020r.

 

Mickiewicza 10 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.192.2020 z dnia 23.06.2020r.

                                                                            oraz pismo AAB.6743.380.2020 z dnia 0910.2020 r.

 

Mickiewicza 11/ Orląt Lwowskich 7 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.332.2020 z dnia 17.09.2020 r.

 

Mickiewicza 12 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.337.2020 z dnia 16.10.2020r.

 

Mickiewicza 16 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.415.2020 z dnia 17.11.2020r.

 

Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.127.2020 z dnia 13.07.2020r.

 

Mickiewicza 19 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.333.2020 z dnia 17.09.2020 r.

 

Mickiewicza 21 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.306.2020 z dnia 04.09.2020 r.

 

Mickiewicza 23 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.416.2020 z dnia 17.11.2020r.

 

Mickiewicza 38/Powstańców Śląskich 5 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.339.2020 z dnia 09.10.2020r.

 

10.Załącznik nr 10 Projekty i przedmiary robót :

TOM I MICKIEWICZA 5

TOM II MICKIEWICZA 10

TOM III MICKIEWICZA 11 / ORLĄT LWOWSKICH 7

TOM IV MICKIEWICZA 12

TOM V MICKIEWICZA 16

TOM VI MICKIEWICZA 18 / ORLĄT LWOWSKICH 5A

TOM VII MICKIEWICZA 19

TOM VIII MICKIEWICZA 21

TOM IX MICKIEWICZA 23

Uwaga - zgodnie z decyzją Wspólnoty Mieszkaniowej (Uchwała 11/2020 z dnia 14.09.2020r.) z przedmiaru należy wykluczyć prace niekwalifikowane zawarte w pozycjach 3,5,7,8,11,13

TOM X MICKIEWICZA 38 / POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5

11.Załącznik nr 11

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12.Załącznik nr 12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

13.Załącznik nr 13

Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną

 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

1.Załącznik nr 1

 

- Oferta

- Oferta w pliku edytowalnym

 

2.Załącznik nr 2

 

- Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych

 

3.Załącznik nr 3

 

- Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

4.Załącznik nr 4

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 

5.Załącznik nr 5

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

6.Załącznik nr 6

 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

7.Załącznik nr 7

 

- Umowa

 

8.Załącznik nr 8

 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

9.Załącznik nr 9

Zamawiający oświadcza, że posiada stosowne zgody na realizację projektu, tj. :

 

Mickiewicza 5 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.190.2020 z dnia 25.06.2020r.

 

Mickiewicza 10 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.192.2020 z dnia 23.06.2020r.

                                                                            oraz pismo AAB.6743.380.2020 z dnia 0910.2020 r.

 

Mickiewicza 11/ Orląt Lwowskich 7 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.332.2020 z dnia 17.09.2020 r.

 

Mickiewicza 12 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.337.2020 z dnia 16.10.2020r.

 

Mickiewicza 16 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.415.2020 z dnia 17.11.2020r.

 

Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.127.2020 z dnia 13.07.2020r.

 

Mickiewicza 19 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.333.2020 z dnia 17.09.2020 r.

 

Mickiewicza 21 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.306.2020 z dnia 04.09.2020 r.

 

Mickiewicza 23 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.416.2020 z dnia 17.11.2020r.

 

Mickiewicza 38/Powstańców Śląskich 5 - zaświadczenie o braku podstaw na wniesienie sprzeciwu

do zgłoszenia prac remontowych budynku przy ulicy pismo AAB.6743.339.2020 z dnia 09.10.2020r.

 

10.Załącznik nr 10 Projekty i przedmiary robót :

TOM I MICKIEWICZA 5

TOM II MICKIEWICZA 10

TOM III MICKIEWICZA 11 / ORLĄT LWOWSKICH 7

TOM IV MICKIEWICZA 12

TOM V MICKIEWICZA 16

TOM VI MICKIEWICZA 18 / ORLĄT LWOWSKICH 5A

TOM VII MICKIEWICZA 19

TOM VIII MICKIEWICZA 21

TOM IX MICKIEWICZA 23

Uwaga - zgodnie z decyzją Wspólnoty Mieszkaniowej (Uchwała 11/2020 z dnia 14.09.2020r.) z przedmiaru należy wykluczyć prace niekwalifikowane zawarte w pozycjach 3,5,7,8,11,13

TOM X MICKIEWICZA 38 / POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5

11.Załącznik nr 11

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12.Załącznik nr 12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

13.Załącznik nr 13

Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną