Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia...

 

I. 19.10.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2021r. - dotyczący II oraz III części postępowania

na realizację robót budowlanych

- załącznik (zawiadomienie)

 

II. 11.10.2021r.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 11.10.2021r. - dotyczący II oraz III części postępowania na realizację robót budowlanych

- załącznik (protokół)

 

 

III. 07.10.2021r.

 

Protokół z oceny i wyboru oferty

 

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu do Projektu pn.:

 

"Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza"

 

 

 

IV. 21.09.2021r.

Ponownie zapraszamy do składania ofert - dotyczy II oraz III części postępowania na realizację robót budowlanych

       ( dokumenty w zakładce "Do pobrania" )

  • Uprzejmie informujemy, iż oferty można również składać elektronicznie poprzez Bazę Konkurencyjności

 

 

V. 17.09.2021r.

Zawiadomienie z dnia 17.09.2021r.

- załącznik (protokół)

 

 

VI. 15.09.2021r.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.09.2021r. powtórnego postępowania dla części II i III

- załącznik (protokół)

 

 

VII. 30.08.2021r.

 

Protokół z otwarcia ofert złożonych do postępowania prowadzonego

 

z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu do Projektu pn.:

 

"Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza"

 

 

 

VIII. 23.08.2021r.

Zapraszamy do składania ofert - dotyczy II oraz III części postępowania na realizację robót budowlanych

       ( dokumenty w zakładce "Do pobrania" )

  • Uprzejmie informujemy, iż oferty można również składać elektronicznie poprzez Bazę Konkurencyjności

 

 

 

IX. 19.08.2021r.

 

 

 Zapraszamy do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem

 

zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Inżyniera Kontraktu

 

 

dokumenty do pobrania umieszczono poniżej :

 

 

- Zaproszenie

 

- Formularz ofertowy (zał.1)

 

- wersja edytowalna (zał.1)

 

- Umowa (zał.2)

 

- Wykaz Usług zrealizowanych przez oferenta (zał.3)

 

- wersja edytowalna (zał.3)

 

- Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi (zał.4)

 

- wersja edytowalna (zał.4)

 

- Wykaz osób ze znajomością procedur unijnych (zał.5)

 

- wersja edytowalna (zał.5)

 

- Oświadczenie o braku powiązań (zał.6)

 

- wersja edytowalna (zał.6)

 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.7)

 

- wersja edytowalna (zał.7)

 

 

X. 18.08.2021r.

Zawiadomienie z dnia 17.08.2021r.

- załącznik (protokół)

 

 

XI. 11.08.2021r.

Zawiadomienie z dnia 10.08.2021r.

- załącznik (protokół)

 

 

XII. 08.06.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III

- załącznik (protokół)

 

 

XIII. 07.06.2021r.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 02.06.2021r. dla części III postępowania

- załącznik (protokół)

 

 

XIV. 18.05.2021r.

Zapraszamy do składania ofert - dotyczy III części postępowania

       ( dokumenty w zakładce "Do pobrania" )

  • Uprzejmie informujemy, iż oferty można również składać elektronicznie poprzez Bazę Konkurencyjności

 

 

XV. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I oraz II w II postępowaniu z dnia 13.05.2021r.

- załącznik (protokół)

 

 

XVI. Protokół z otwarcia ofert z dnia 12.05.2021r. II postępowanie

- załącznik (protokół)

 

 

XVII. Zapraszamy do składania ofert w II postępowaniu 23.04.2021r.

       ( dokumenty w zakładce "Do pobrania" )

  • Uprzejmie informujemy, iż oferty można również składać elektronicznie poprzez Bazę Konkurencyjności

 

 

XVIII. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 19.04.2021r.

- załącznik

 

 

XIX. Protokół z otwarcia ofert z dnia 15.03.2021r.

- załącznik (protokół)