Ułatwienia dostępu

Bytom, 25.11.2022 rok

Stan realizacji robót na dzień 25.11.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 13 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY MICKIEWICZA

Trwają techniczne odbiory końcowe dla budynków wspólnot: Mickiewicza 19, 21, 23, Powstańców Śląskich 5/Mickiewicza 38 – część III postępowania.

Mickiewicza 12 – zakończone są wszystkie roboty, trwają przygotowania do odbiorów technicznych, końcowych wykonanych robót.

Mickiewicza 5 i 10 – czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zwiększenia kosztów związanych z robotami dodatkowymi.

Mickiewicza 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 16, Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a – trwają roboty.

Na wnioski wykonawców przygotowywane są Aneksy o zmianę terminu realizacji robót dla części I i II.

Czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zwiększenia kosztów kwalifikowanych w projekcie.        

 

Mickiewicza 10

Mickiewicza 10

 

Mickiewicza 12

Mickiewicza 12

 

Mickiewicza 12 - podwórze

Mickiewicza12podw

 

Mickiewicza 19

Mickiewicza 19

 

Mickiewicza 19 - podwórze

Mickiewicza 19 2

 

 


Bytom, 22.06.2022 rok

Stan realizacji robót na dzień 15.06.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 13 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY MICKIEWICZA

Budynki:

Mickiewicza 5 – zakończone są roboty związane z remontem części wspólnych wewnątrz budynku,

Mickiewicza 10 – zakończono remont części wspólnych w budynku oficyny, rozpoczęto prace związane z odnowieniem elewacji frontowej,

Mickiewicza 11 / Orląt Lwowskich 7- rozpoczęte ocieplanie tylnej elewacji musiano przerwać z uwagi na zlecone roboty dodatkowe związane z naprawą balkonów. Trwają roboty związane z odnowieniem elewacji frontowej.

Mickiewicza 12 – wykonane zostało ocieplenie oficyny budynku, trwają prace związane z izolacją pionową,

Mickiewicza 16 – rozpoczęcie robót zaplanowano na lipiec.

Mickiewicza 18 / Orląt Lwowskich 5a – trwają prace związane z odnowieniem elewacji frontowych.

Mickiewicza 19 – zakończono roboty planowane w ramach projektu

Mickiewicza 21, 23 – do wykonania pozostały drobne prace uzupełniające.

Powstańców Śląskich 5 / Mickiewicza 38 – wykonano ocieplenia budynku od strony podwórza, wykonano roboty dodatkowe (przemurowania kominów).  Zakończono roboty związane z odnowieniem elewacji od strony Mickiewicza. Trwają prace związane z odnowieniem elewacji od strony Powstańców Śląskich.

 

Mickiewicza 5                                                                        Mickiewicza 10

Mickiewicza 5   Mickiewicza 10 klatka oficyny

 

Mickiewicza 11                                                                            Mickiewicza 12

Mickiewicza 11    Mickiewicza 12

 

Mickiewicza 18

Mickiewicza 18

 

Mickiewicza 19

Mickiewicza 19

 

Mickiewicza 19-21                                                                                    

Mickiewicza 19 21

 

Mickiewicza 21-23 podwórze

Mickiewicza 21 23

 

Mickiewicza 23

Mickiewicza 23

 

Mickiewicza 23 - od strony Orląt Lwowskich

Mickiewicza 23 od strony Ort Lw

 

Mickiewicza 38

Mickiewicza 38

 


stan realizacji robót na dzień 28.02.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 13 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY MICKIEWICZA

W najbliższym czasie rozpoczną się roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

Bytomskie Mieszkania prowadzą procedurę związaną z wykonaniem remontu lokalu z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową.

Budynki:

Mickiewicza 5 – kończone są roboty związane z remontem części wspólnych wewnątrz budynku,

Mickiewicza 10 – przygotowania do realizacji prac przy budynku (zakres niezbędnych robót jest większy od ujętych w dokumentacji technicznej),

Mickiewicza 11/Orląt Lwowskich 7- rozpoczęte zostały roboty wewnątrz budynku,

Mickiewicza 12 – wykonane zostało ocieplenie oficyny budynku, roboty są prowadzone w pozostałych zakresach,

Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a – złożono wnioski o zajęcie pasa drogowego,

Mickiewicza 19 – rozpoczęto oczyszczanie elewacji frontowej,

Mickiewicza 21, 23 – przygotowywane są fronty robót,

Powstańców Śląskich 5/ Mickiewicza 38 – wykonano ocieplenia budynku od strony podwórza, realizowane są roboty dodatkowe ( przemurowania kominów)

W pozostałych budynkach przygotowywany jest front robót.

 

 

Mickiewicza 5

           .Mickiewicza_5.jpg

 

Mickiewicza 10

Mickiewicza 10          Mickiewicza 10 3

 

Mickiewicza 19, 21, 23                                                     Mickiewicza 19                                        

Mickiewicza 19 21 23 ty         Mickiewicza 19 ty                                                                          

 

Mickiewicza 21, 23

  Mickiewicza 2123 ty

 


 

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza

Celem głównym projektu jest  zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Cele ogólne projektu to:

-stworzenie warunków pracy środowiskowej,

-zwiększenie aktywności i samodzielności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

-umożliwienie pełnienia ról społecznych wśród osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

-zahamowanie negatywnych procesów społecznych

-poprawa jakości kapitału społecznego.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przy Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/Orląt Lwowskich 5a, Mickiewicza 19, 21, 23, 38/ Powstańców Śląskich 5 (w tym takich jak: klatki schodowe, elewacje, dachy, instalacje, stolarka, bramy wjazdowe na podwórka), a także zagospodarowanie przestrzeni:

- przynależnych do wspólnot mieszkaniowych Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/ Orląt Lwowskich 5a , Mickiewicza 19, 21, 23, 38/Powstańców Śląskich 5;

- działek gminnych przy ul. Mickiewicza 21,23, pasów zieleni po obu stronach ulicy Mickiewicza oraz częściowo działki przy Szkole Podstawowej nr 46 (działka nr 343/1).

Dodatkowo w jednym z lokalu zostanie utworzona świetlica, a do utrzymania zieleni zapewniony system retencji wody deszczowej.

Przewiduje się następujące funkcje świetlicy:

-  otwarte miejsce spotkań codziennych dla mieszkańców - forma kawiarenki dla dorosłych oraz świetlicy dla dzieci,

-  miejsce spotkań tematycznych - cyklicznych związanych z tematyką dotyczącą mieszkańców i ich problemów,

-  przestrzeń warsztatowa dla różnych grup społecznych - szkolenia i warsztaty,

-  miejsce działań kulturalnych.

Efekty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 13 szt.
 • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 11 601 osoby
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 3 szt.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,18 ha ( 11 774 m kw. )
 • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 11 601 osób

Wartość projektu: 10 163 705,89 zł ( wg złożonego arkusza zmian )

Dofinansowanie:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8 639 150,01 zł ( wg złożonego arkusza zmian )

 


Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 30.12.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, prace przez Wykonawców prowadzone są terminowo.

Obecnie prowadzone są prace wewnętrzne w klatce schodowej oficyny budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Mickiewicza 10, natomiast elewacja tylna budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Mickiewicza 12 została w całości docieplona oraz przygotowana do ułożenia wyprawy tynkarskiej, która zostanie wykonana w okresie wiosennym.

 

         

         

         

         

 


 

 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 07.12.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza

 

 

Wszyscy wykonawcy, którzy wcześniej podpisali umowy na roboty remontowo-budowlane

przystąpili do robót

                           

 

 

Wyłoniony został  Inżynier Kontraktu : https://energopomiar.com/

oraz wykonawca w zakresie promocji projektu.

 

 

 Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej

 


 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 23.08.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza

 

     Do Urzędu Marszałkowskiego zostały przesłane wszystkie załączniki niezbędne

do podpisania umowy o dofinansowanie.

Postępowania na realizację trzech części robót remontowo-budowlanych

w budynkach wspólnot wyłoniły trzech wykonawców z których tylko jeden podpisał umowę,

natomiast dwóch wykonawców zrezygnowało tracąc wadium.

W dniu 23.08.2021r. wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawców brakujących części

z terminem składania ofert do dnia 10.09.2021r.

(dodatkowe informacje w zakładce ogłoszenia)

Trwa postępowanie na wyłonienie Inżyniera Kontraktu z terminem składania ofert

do dnia 27.08.2021r. (więcej informacji w zakładce ogłoszenia)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów jest na końcowym etapie wyboru realizatorów

zagospodarowania zieleni.

Pozostaje do realizacji wszczęcie postępowania na usługi w zakresie promocji projektu.

 


 

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza.

Zakład Budynków Miejskich sp. z o. o. prowadzi całość projektu jako Lider Projektu
z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych, które są Partnerami tj.

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 5;
 2. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 10;
 3. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 11/ Orląt Lwowskich 7;
 4. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 12;
 5. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 16;
 6. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a;
 7. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 19;
 8. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 21;
 9. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 23;
 10. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 38/ Powst. Śl. 5;
 11. Gmina Bytom (Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej)

Projekt jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przy Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/Orląt Lwowskich 5a, Mickiewicza 19, 21, 23, 38/ Powstańców Śląskich 5 (w tym takich jak: klatki schodowe, elewacje, dachy, instalacje, stolarka, bramy wjazdowe na podwórka), a także zagospodarowanie przestrzeni:

 • przynależnych do wspólnot mieszkaniowych Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/ Orląt Lwowskich 5a , Mickiewicza 19, 21, 23, 38/Powstańców Śląskich 5;
 • działek gminnych przy ul. Mickiewicza 21,23, pasów zieleni po obu stronach ulicy Mickiewicza oraz częściowo działki przy Szkole Podstawowej nr 46 (działka nr 343/1).

Dodatkowo w jednym z lokalu zostanie utworzona świetlica, a do utrzymania zieleni zapewniony system retencji wody deszczowej.

Przewiduje się następujące funkcje świetlicy:

 • otwarte miejsce spotkań codziennych dla mieszkańców - forma kawiarenki dla dorosłych oraz świetlicy dla dzieci,
 • miejsce spotkań tematycznych - cyklicznych związanych z tematyką dotyczącą mieszkańców i ich problemów,
 • przestrzeń warsztatowa dla różnych grup społecznych - szkolenia i warsztaty,
 • miejsce działań kulturalnych.

W podobszarze zidentyfikowano następujące problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja niniejszego projektu:

 •  niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej,
 •  zły stan i standard budynków komunalnych,
 •  zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna.

Wdrożenie projektu pozwoli ponadto na osiągnięcie następujących celów:

 •  pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych,
 •  zapewnienie odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym jakości zabudowy na obszarach  rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za istniejący zasób mieszkaniowy,
 •  zawiązanie partnerstwa władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych,
 •  podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniane przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.
 •  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,18 ha (11 774 m2).

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowywanie przestrzeni publicznych i półpublicznych wokół budynków poddanych pracom w ramach projektu). Ponadto w ramach wskaźnika ujęto powierzchnię działek wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz powierzchnię działek przy Szkole Podstawowej – tam gdzie prowadzona będzie interwencja projektowa.

 •  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 10 szt.

Pracami będzie objętych 10 budynków zorganizowanych w ramach wspólnot mieszkaniowych. Powierzchnia zabudowy budynkami mieszkalnymi wynosi 4309 m2.

 •  Ludność mieszkająca na obszarze objętym rewitalizacją: 11 601 osób

Wartość projektu : 7,52 mln zł.

Projekt jest komplementarny z szeregiem innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.